Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Gorzów Wielkopolski

Skład członków Zarządu Miejskiego SLD w Gorzowie Wielkopolskim.

1) MARCIN KURCZYNA - Przewodniczący Rady Miejskiej SLD

2) JAKUB DERECH - KRZYCKI - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej SLD

3) MACIEJ BUSZKIEWICZ - Sekretarz Rady Miejskiej SLD

4) ALICJA MLECZAK - Skarbnik Rady Miejskiej SLD

5) HELENA GHUL - Członek Zarządu Rady Miejskiej SLD

6) JAN KACZANOWSKI - Członek Zarządu Rady Miejskiej SLD